Skeniranje u boji širine do formata A0.

Kopiranje nacrta do veličine A0

Pomorske karte,  tehnički nacrti i slično.