Skeniranje u boji širine do formata A0 i dužine do 3 m.

Pomorske karte,  tehnički nacrti i slično.