Kratak opis

Prikačite datoteke za upload i pažljivo pupunite ostatak obrasca. Svaku datoteku posebno zakačite ili ih stavite u jedan zip ili rar file te kao takve pošaljite. Ukoliko imate više različitih datoteka koje ne mogu stati u prvih 5 polja koristite zadnje polje gdje možete prikačiti do 10 datoteka odjednom. Maksimalna veličina svake datoteke je 10 mb. Za bilo kakve nejasnoće možete nas kontaktirati na telefon 021 376 999.

  • Cijena uveza nije istaknuta u izračunu cijene. Ona ovisi o broju listova i vrsti uveza, a bit će naknadno uračunata kod preuzimanja